Cầu lửa bí ẩn rực sáng trời đêm làm nhiều người sững sờ

Nhiều người dân Malaysia quay được cầu lửa bí ẩn hôm 12.2.
Nhiều người dân Malaysia quay được cầu lửa bí ẩn hôm 12.2.
Nhiều người dân Malaysia quay được cầu lửa bí ẩn hôm 12.2.
Lên top