Câu chuyện thành công từ chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở New York, Mỹ. Nguồn: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở New York, Mỹ. Nguồn: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở New York, Mỹ. Nguồn: AFP
Lên top