Câu chuyện đằng sau loại đồ uống làm dân mạng phát sốt trong dịch COVID-19

Cốc cà phê dalgona, thức uống làm điên đảo cư dân mạng trong thời gian dịch COVID-19. Ảnh: Grub_queeen/ Instagram
Cốc cà phê dalgona, thức uống làm điên đảo cư dân mạng trong thời gian dịch COVID-19. Ảnh: Grub_queeen/ Instagram
Cốc cà phê dalgona, thức uống làm điên đảo cư dân mạng trong thời gian dịch COVID-19. Ảnh: Grub_queeen/ Instagram
Lên top