''Cầu cho Biden chiến thắng'': Người tị nạn nín thở chờ kết quả bầu cử Mỹ

Nhiều người tị nạn đang nín thở chờ đợi kết quả bỏ phiếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và cầu mong cho ông Joe Biden sẽ chiến thắng. Ảnh: AFP
Nhiều người tị nạn đang nín thở chờ đợi kết quả bỏ phiếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và cầu mong cho ông Joe Biden sẽ chiến thắng. Ảnh: AFP
Nhiều người tị nạn đang nín thở chờ đợi kết quả bỏ phiếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và cầu mong cho ông Joe Biden sẽ chiến thắng. Ảnh: AFP
Lên top