Cậu bé tàn tật 5 tuổi quyên tặng bệnh viện 400.000 USD trả ơn cứu sống

Cậu bé Tony Hudgell 5 tuổi đã thực hiện thử thách đi bộ 10km bằng nạng và chân giả và quyên góp được 9,5 tỉ VNĐ dành tặng bệnh viện đã cứu sống mình. Ảnh: BBC
Cậu bé Tony Hudgell 5 tuổi đã thực hiện thử thách đi bộ 10km bằng nạng và chân giả và quyên góp được 9,5 tỉ VNĐ dành tặng bệnh viện đã cứu sống mình. Ảnh: BBC
Cậu bé Tony Hudgell 5 tuổi đã thực hiện thử thách đi bộ 10km bằng nạng và chân giả và quyên góp được 9,5 tỉ VNĐ dành tặng bệnh viện đã cứu sống mình. Ảnh: BBC
Lên top