Cậu bé bán rong nói 10 ngoại ngữ ở Angkor Wat du học Trung Quốc

Thuch Salik (trái) được tài trợ sang Trung Quốc học. Ảnh: CNA.
Thuch Salik (trái) được tài trợ sang Trung Quốc học. Ảnh: CNA.
Thuch Salik (trái) được tài trợ sang Trung Quốc học. Ảnh: CNA.
Lên top