Catalonia "độc lập treo", Thủ tướng Tây Ban Nha ra tối hậu thư

Lãnh đạo vùng Catalonia có 5 ngày để nói rõ tình trạng độc lập. Ảnh: CNN
Lãnh đạo vùng Catalonia có 5 ngày để nói rõ tình trạng độc lập. Ảnh: CNN