Cặp vợ chồng quyết định sống trong container để bảo vệ môi trường

Cặp vợ chồng quyết định sống trong container để bảo vệ môi trường. Ảnh: Yến Nhi
Cặp vợ chồng quyết định sống trong container để bảo vệ môi trường. Ảnh: Yến Nhi
Cặp vợ chồng quyết định sống trong container để bảo vệ môi trường. Ảnh: Yến Nhi
Lên top