Cập nhật vụ điều tra sự cố tràn dầu nhuộm sông đỏ như máu ở Nga

Hình ảnh vụ tràn dầu nhuộm đỏ sông ở Nga. Ảnh: AFP.
Hình ảnh vụ tràn dầu nhuộm đỏ sông ở Nga. Ảnh: AFP.
Hình ảnh vụ tràn dầu nhuộm đỏ sông ở Nga. Ảnh: AFP.
Lên top