Cập nhật về tình hình doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

Cảnh sát triển khai tại khuôn viên Đại học Yangon, Myanmar hôm 25.2. Ảnh: AFP.
Cảnh sát triển khai tại khuôn viên Đại học Yangon, Myanmar hôm 25.2. Ảnh: AFP.
Cảnh sát triển khai tại khuôn viên Đại học Yangon, Myanmar hôm 25.2. Ảnh: AFP.
Lên top