Cập nhật tình hình lũ lụt ở hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc

Ngập lụt ở hồ Bà Dương giảm nhẹ trong bối cảnh mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguồn: Tân Hoa Xã.
Ngập lụt ở hồ Bà Dương giảm nhẹ trong bối cảnh mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguồn: Tân Hoa Xã.
Ngập lụt ở hồ Bà Dương giảm nhẹ trong bối cảnh mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguồn: Tân Hoa Xã.
Lên top