Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ở Hồ Bắc ngày thứ 3 đổi cách chẩn đoán

Y bác sĩ tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: EPA.
Y bác sĩ tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: EPA.
Y bác sĩ tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: EPA.
Lên top