Cập nhật tin bão Phanfone: 10 người thiệt mạng trong ngày Giáng sinh

Thiệt hại sau cơn bão Phanfone ở Tacloban tỉnh Leyte, Philppines vào ngày 25.12. Ảnh: AFP
Thiệt hại sau cơn bão Phanfone ở Tacloban tỉnh Leyte, Philppines vào ngày 25.12. Ảnh: AFP
Thiệt hại sau cơn bão Phanfone ở Tacloban tỉnh Leyte, Philppines vào ngày 25.12. Ảnh: AFP
Lên top