Cập nhật tin bão Choi-wan mới nhất ở Philippines

Bão Choi-wan dự kiến ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 5.6. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA)
Bão Choi-wan dự kiến ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 5.6. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA)
Bão Choi-wan dự kiến ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 5.6. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA)
Lên top