Cập nhật thứ hạng Việt Nam tại Army Games 2020 ngày 30.8

Vận động viên của đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai xe sau khi có hiệu lệnh xuất phát trong cuộc thi Môi trường an toàn của Army Games 2020. Ảnh: QĐND
Vận động viên của đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai xe sau khi có hiệu lệnh xuất phát trong cuộc thi Môi trường an toàn của Army Games 2020. Ảnh: QĐND
Vận động viên của đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai xe sau khi có hiệu lệnh xuất phát trong cuộc thi Môi trường an toàn của Army Games 2020. Ảnh: QĐND
Lên top