Cập nhật thứ hạng Việt Nam tại Army Games 2020 ngày 29.8

Kíp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu ngày 29.8 tại Army Games 2020. Ảnh: QĐND.
Kíp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu ngày 29.8 tại Army Games 2020. Ảnh: QĐND.
Kíp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu ngày 29.8 tại Army Games 2020. Ảnh: QĐND.
Lên top