Cập nhật số phận vụ kiện của ông Trump ở Pennsylvania

Kiểm phiếu ở Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: Getty Images
Kiểm phiếu ở Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: Getty Images
Kiểm phiếu ở Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: Getty Images
Lên top