Cập nhật mới nhất vụ thư chứa chất kịch độc gửi ông Donald Trump

Bức thư chứa chất độc gửi Tổng thống Donald Trump được gửi từ Canada. Trong ảnh là diễn tập ứng phó tình huống khủng hoảng ở Toronto. Ảnh: Reuters
Bức thư chứa chất độc gửi Tổng thống Donald Trump được gửi từ Canada. Trong ảnh là diễn tập ứng phó tình huống khủng hoảng ở Toronto. Ảnh: Reuters
Bức thư chứa chất độc gửi Tổng thống Donald Trump được gửi từ Canada. Trong ảnh là diễn tập ứng phó tình huống khủng hoảng ở Toronto. Ảnh: Reuters
Lên top