Cập nhật mới nhất về tình hình lũ lụt ở Trung Quốc và xả lũ đập Tam Hiệp

Lũ lụt ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nguồn: News China.
Lũ lụt ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nguồn: News China.
Lũ lụt ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nguồn: News China.
Lên top