Cập nhật mới nhất phong tỏa 200 tòa nhà ở Hong Kong ngừa COVID-19

Một con phố bị phong tỏa ở khu vực Jordan của Hong Kong. Ảnh: AFP.
Một con phố bị phong tỏa ở khu vực Jordan của Hong Kong. Ảnh: AFP.
Một con phố bị phong tỏa ở khu vực Jordan của Hong Kong. Ảnh: AFP.
Lên top