Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở thủ phủ Tân Cương Trung Quốc

Người dân chọn rau tại một cửa hàng ở Urumqi - thủ phủ Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc hôm 17.7. Ảnh: China Plus.
Người dân chọn rau tại một cửa hàng ở Urumqi - thủ phủ Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc hôm 17.7. Ảnh: China Plus.
Người dân chọn rau tại một cửa hàng ở Urumqi - thủ phủ Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc hôm 17.7. Ảnh: China Plus.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top