Cập nhật mới đáng chú ý về lũ lụt ở vị trí trọng yếu của sông Dương Tử

Đỉnh lũ ở khúc sông Dương Tử trọng yếu nhất đã qua. Nguồn: CCTV+.
Đỉnh lũ ở khúc sông Dương Tử trọng yếu nhất đã qua. Nguồn: CCTV+.
Đỉnh lũ ở khúc sông Dương Tử trọng yếu nhất đã qua. Nguồn: CCTV+.
Lên top