Cập nhật kiểm phiếu lại ở Georgia: Chiến dịch ông Biden tự tin với kết quả

Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden lên tiếng về kết quả kiểm phiếu lại ở tiểu bang Georgia - vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ảnh: AFP
Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden lên tiếng về kết quả kiểm phiếu lại ở tiểu bang Georgia - vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ảnh: AFP
Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden lên tiếng về kết quả kiểm phiếu lại ở tiểu bang Georgia - vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ảnh: AFP
Lên top