Cập nhật biến động kết quả bầu cử Mỹ sau kiểm phiếu lại bằng tay ở Georgia

Cuộc kiểm phiếu lại phiếu bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra trên toàn tiểu bang Georgia. Ảnh: Georgia.
Cuộc kiểm phiếu lại phiếu bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra trên toàn tiểu bang Georgia. Ảnh: Georgia.
Cuộc kiểm phiếu lại phiếu bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra trên toàn tiểu bang Georgia. Ảnh: Georgia.
Lên top