Cập nhật bầu cử Mỹ ở các bang chiến địa khi gần hạn chót chứng nhận kết quả

Kiểm phiếu bầu cử Mỹ bằng tay ở Georgia. Ảnh: AFP.
Kiểm phiếu bầu cử Mỹ bằng tay ở Georgia. Ảnh: AFP.
Kiểm phiếu bầu cử Mỹ bằng tay ở Georgia. Ảnh: AFP.
Lên top