Cáo buộc Việt Nam hỗ trợ tấn công mạng là không có cơ sở

Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top