Cảnh tuyệt đẹp khi Trạm Vũ trụ Quốc tế đi qua bề mặt bốc lửa của Mặt trời

Các phi hành gia đang lắp đặt các tấm pin mặt trời mới nhằm tăng cường cung cấp năng lượng cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: AFP
Các phi hành gia đang lắp đặt các tấm pin mặt trời mới nhằm tăng cường cung cấp năng lượng cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: AFP
Các phi hành gia đang lắp đặt các tấm pin mặt trời mới nhằm tăng cường cung cấp năng lượng cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: AFP
Lên top