Cánh tay robot có xúc giác - bước đột phá cho người khuyết tật

Nathan Copeland (trong ảnh) có các điện cực trong vỏ não vận động và cảm giác, cho phép anh ta điều khiển một cánh tay robot và cảm nhận những gì bàn tay kim loại này đang chạm vào. Ảnh: UPMC/Pitt Health Sciences/AFP
Nathan Copeland (trong ảnh) có các điện cực trong vỏ não vận động và cảm giác, cho phép anh ta điều khiển một cánh tay robot và cảm nhận những gì bàn tay kim loại này đang chạm vào. Ảnh: UPMC/Pitt Health Sciences/AFP
Nathan Copeland (trong ảnh) có các điện cực trong vỏ não vận động và cảm giác, cho phép anh ta điều khiển một cánh tay robot và cảm nhận những gì bàn tay kim loại này đang chạm vào. Ảnh: UPMC/Pitt Health Sciences/AFP
Lên top