Cảnh sát Trung Quốc bơi qua lũ lụt kiểm tra học sinh mắc kẹt

Lên top