Cảnh sát Tây Ban Nha một mình đối đầu, bắn chết 4 kẻ khủng bố khi đồng đội bị thương

Một người hùng cảnh sát Tây Ban Nha đã đối đầu, tiêu diệt 4 kẻ khủng bố khi đồng đội bị thương. Ảnh: Getty
Một người hùng cảnh sát Tây Ban Nha đã đối đầu, tiêu diệt 4 kẻ khủng bố khi đồng đội bị thương. Ảnh: Getty
Một người hùng cảnh sát Tây Ban Nha đã đối đầu, tiêu diệt 4 kẻ khủng bố khi đồng đội bị thương. Ảnh: Getty
Lên top