Cảnh sát Pháp biểu tình sau khi chính phủ cấm dùng đòn kẹp cổ nghi phạm

Cảnh sát Pháp biểu tình với một biểu ngữ có dòng chữ "Không cảnh sát, không hòa bình" trên đại lộ Champs-Elysee hôm 12.6 tại Paris. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Pháp biểu tình với một biểu ngữ có dòng chữ "Không cảnh sát, không hòa bình" trên đại lộ Champs-Elysee hôm 12.6 tại Paris. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Pháp biểu tình với một biểu ngữ có dòng chữ "Không cảnh sát, không hòa bình" trên đại lộ Champs-Elysee hôm 12.6 tại Paris. Ảnh: AFP.
Lên top