Cảnh sát Pakistan trượt patin truy bắt tội phạm đường phố

Đơn vị cảnh sát vũ trang trượt patin ở thành phố Karachi được triển khai nhằm hạn chế tội phạm đường phố. Ảnh: Special Security Unit
Đơn vị cảnh sát vũ trang trượt patin ở thành phố Karachi được triển khai nhằm hạn chế tội phạm đường phố. Ảnh: Special Security Unit
Đơn vị cảnh sát vũ trang trượt patin ở thành phố Karachi được triển khai nhằm hạn chế tội phạm đường phố. Ảnh: Special Security Unit
Lên top