Cảnh sát Mỹ giết nhầm người, biểu tình phản đối bùng nổ