Cảnh sát Mỹ bắt người vô gia cư liếm nước tiểu

Cảnh sát John Rabago (phải) bên ngoài toà án liên bang ở Honolulu. Ảnh: AP
Cảnh sát John Rabago (phải) bên ngoài toà án liên bang ở Honolulu. Ảnh: AP
Cảnh sát John Rabago (phải) bên ngoài toà án liên bang ở Honolulu. Ảnh: AP
Lên top