Cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu ở Minneapolis, châm ngòi biểu tình mới

Người biểu tình đòi công bằng cho thanh niên da màu bị cảnh sát Minneapolis, Mỹ, bắn chết. Ảnh: AFP
Người biểu tình đòi công bằng cho thanh niên da màu bị cảnh sát Minneapolis, Mỹ, bắn chết. Ảnh: AFP
Người biểu tình đòi công bằng cho thanh niên da màu bị cảnh sát Minneapolis, Mỹ, bắn chết. Ảnh: AFP
Lên top