Cảnh sát đầu tiên chết vì vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Cảnh sát trong trang phục chống bạo động bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ sau vụ hỗn loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP
Cảnh sát trong trang phục chống bạo động bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ sau vụ hỗn loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP
Cảnh sát trong trang phục chống bạo động bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ sau vụ hỗn loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lên top