Cảnh sát bãi công, 137 người chết do tội phạm chỉ trong một tuần