Cảnh sát Anh thu hồi bình cổ Trung Quốc 3 triệu USD bị đánh cắp

Chiếc bình cổ trị thời nhà Minh giá 3,3 triệu USD bị đánh cắp đã được cảnh sát Anh thu hồi. Ảnh: Cảnh sát Anh/AP
Chiếc bình cổ trị thời nhà Minh giá 3,3 triệu USD bị đánh cắp đã được cảnh sát Anh thu hồi. Ảnh: Cảnh sát Anh/AP
Chiếc bình cổ trị thời nhà Minh giá 3,3 triệu USD bị đánh cắp đã được cảnh sát Anh thu hồi. Ảnh: Cảnh sát Anh/AP
Lên top