Cảnh sát Anh đề nghị dư luận không suy đoán về quốc tịch 39 nạn nhân

Bà Pippa Mills, Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex, Anh. Ảnh: Irish Examiner.
Bà Pippa Mills, Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex, Anh. Ảnh: Irish Examiner.
Bà Pippa Mills, Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex, Anh. Ảnh: Irish Examiner.
Lên top