Cảnh núi lửa ngầm phun trào thành đảo mới ở Nhật Bản nhìn từ vệ tinh

Cảnh núi lửa ngầm phun trào hình thành đảo mới ở Thái Bình Dương được vệ tinh ghi lại. Ảnh: NASA
Cảnh núi lửa ngầm phun trào hình thành đảo mới ở Thái Bình Dương được vệ tinh ghi lại. Ảnh: NASA
Cảnh núi lửa ngầm phun trào hình thành đảo mới ở Thái Bình Dương được vệ tinh ghi lại. Ảnh: NASA
Lên top