Cảnh ngoạn mục núi lửa mạnh nhất Châu Âu phun trào lần thứ 50 trong năm

Cảnh tượng ngoạn mục về vụ phun trào lần thứ 50 trong năm 2021 của núi lửa Etna. Ảnh: Copernicus
Cảnh tượng ngoạn mục về vụ phun trào lần thứ 50 trong năm 2021 của núi lửa Etna. Ảnh: Copernicus
Cảnh tượng ngoạn mục về vụ phun trào lần thứ 50 trong năm 2021 của núi lửa Etna. Ảnh: Copernicus
Lên top