Cảnh báo về tác động của đột biến virus với phát triển vaccine COVID-19

Các nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo về hệ quả của virus SARS-CoV-2 biến chủng với phát triển vaccine. Ảnh: AP.
Các nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo về hệ quả của virus SARS-CoV-2 biến chủng với phát triển vaccine. Ảnh: AP.
Các nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo về hệ quả của virus SARS-CoV-2 biến chủng với phát triển vaccine. Ảnh: AP.
Lên top