Cảnh báo sai về siêu bão gây hoảng loạn ở Philippines

Cảnh báo sai về siêu bão ở Philippines. Ảnh: AFP
Cảnh báo sai về siêu bão ở Philippines. Ảnh: AFP
Cảnh báo sai về siêu bão ở Philippines. Ảnh: AFP
Lên top