Cảnh báo nguy cơ vô số tiểu hành tinh đe dọa Trái đất

Liên Hợp Quốc cảnh báo có nhiều tiểu hành tinh đe doạ Trái đất. Ảnh: NASA
Liên Hợp Quốc cảnh báo có nhiều tiểu hành tinh đe doạ Trái đất. Ảnh: NASA
Liên Hợp Quốc cảnh báo có nhiều tiểu hành tinh đe doạ Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top