Cảnh báo động đất mạnh gây sóng cao tới 30 mét ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Mô phỏng sóng thần do động đất mạnh nhất ở đớt đứt gãy Cascadia xảy ra vào tháng Giêng năm 1700. Ảnh: Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương
Mô phỏng sóng thần do động đất mạnh nhất ở đớt đứt gãy Cascadia xảy ra vào tháng Giêng năm 1700. Ảnh: Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương
Mô phỏng sóng thần do động đất mạnh nhất ở đớt đứt gãy Cascadia xảy ra vào tháng Giêng năm 1700. Ảnh: Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương
Lên top