Cảnh báo đáng ngại về sở hữu vaccine COVID-19 toàn cầu

Trong 5,3 tỉ liều vaccine COVID-19 được giao dịch, có 2,7 tỉ  liều (tức 51%) được các quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực phát triển mua. Ảnh: Reuters.
Trong 5,3 tỉ liều vaccine COVID-19 được giao dịch, có 2,7 tỉ liều (tức 51%) được các quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực phát triển mua. Ảnh: Reuters.
Trong 5,3 tỉ liều vaccine COVID-19 được giao dịch, có 2,7 tỉ liều (tức 51%) được các quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực phát triển mua. Ảnh: Reuters.
Lên top