Cảnh báo đáng ngại về cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo

Anh đang trải qua cuộc khủng hoảng xăng. Ảnh: AFP
Anh đang trải qua cuộc khủng hoảng xăng. Ảnh: AFP
Anh đang trải qua cuộc khủng hoảng xăng. Ảnh: AFP
Lên top