Cảnh báo âm mưu 4.000 người bao vây Điện Capitol Mỹ

Người biểu tình tại Điện Capitol hôm 6.1. Ảnh: AFP
Người biểu tình tại Điện Capitol hôm 6.1. Ảnh: AFP
Người biểu tình tại Điện Capitol hôm 6.1. Ảnh: AFP
Lên top