Cảnh báo 2 mối nguy hiểm mới sau khi khỏi COVID-19

Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia. Ảnh: AFP
Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia. Ảnh: AFP
Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia. Ảnh: AFP
Lên top