Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên: Cuộc chơi với thảm họa

Thông tin về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được công bố trên màn hình ở quảng trường tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 29.7.2017. Ảnh: Getty Images
Thông tin về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được công bố trên màn hình ở quảng trường tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 29.7.2017. Ảnh: Getty Images